logo
Dongguan Xin Sheng Ji Hardware Products Co., Ltd.
주요 제품:금속 스탬핑 부품, 금속 스탬핑 금형, 금속 주조 부품, 금속 판금 부품, 하드웨어 스프링 부품